Text pesničky Kresané goraľské - Kollarovci

Interpret: Kollarovci
Pieseň: Kresané goraľské
Trvanie:
Publikované: 2017-05-26
Zobrazení: 1461
Album:

Kollarovci

Text

Zagrojče muzici nešanujce smycka,
[: Vid jo vom zaplacem, ked jo predom bycka. :]

Zagrojte muzici jakos jo vom kazem,
[: Peniocko vom nedom i to vom pokazem. :]

...

Keby šte mi grali nigda nepšestali
[: to jo by vse tonćl nigda bym neskonćl. :]

...

Keby zeš byl nezvymyšľol, byl bys dostol coš pomyšľol,
hej štyrydom, štyrydom, za to tvoje vymyšľane , še ci nigda
nedostane, s tom defcinum jadvigom.

...

Ked jo soble viecnom zrobjol, ked jo sobie viecnom
zrobiol, na žeľunim trovnicku, očec krici, matka kricí, očec krici, matka kricí, co to robis Janicku.

...

Hej, Guroľ jo se Guroľ, hej spod samuckif Tater,
[: hej dizdik mne vykumpol, hej vykolesol viater. :]

Hej, Guroľ jo se Guroľ, hej, v malem kapiel'usku,
[: hej, kosuľa po pempek, hej gače na lancusku. :]

...

Hej, Guroľe, Guroľe, hej, Guraľska muzika,
[: hej, calym šviat obesel, hej, nikdže takej nima. :]

...

Hej. Guroľ jo se Guroľ, hej, spod samuckif Tater,
[: hej dizdik mne vykumpol, hej vykolesol viater. :]

Preklad